...

Voskový ochranný prostředek na formy

Jedná se o výrobek vyvinutý k ochraně forem, nádob, kovových nástrojů, polotovarů obecně a kovových součástí, určených k více či méně dlouhodobému skladování ve vnitřních a zvláště ve venkovních prostorách. Jeho specifické složení umožňuje dokonalé přilnutí výrobku k povrchu, na němž zanechává ochranný voskový film, který může být sejmut odstraňovačem vosku.

sprej   400 ml – 400/0175
« »