...

Univerzální odmašťovadlo

Rychle se odpařující výrobek bez zápachu, používaný k čištění mechanických a elektrických součástí. Eliminuje kondenzáty, otisky rukou, kontaminace mazivy nebo řeznými oleji používanými při obrábění. Je mimo jiné ideální k čištění čelistí, bubnů, rozdělovačů, karburátorů a obecně jakékoliv mechanické součásti znečištěné asfaltem, zbytky č maziv. Rychle se odpařuje a kus zanechává čistý a suchý bez usazenin. Vynikající výrobek pro dokončení a čištění č předcházející lakování nebo povrchové úpravy.Výrobek je extrémně hořlavý.

Kanystr   5 l – 05L/1230     Kanystr   10 l – 10L/1230
« »